پرینت

شیر و فرآورده‌های آن- اندازه‌گیری آفلاتوکسین M1 به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و خالص‌سازی با ستون ایمنوافینیتی- روش آزمون

 

www.organiccenter.ir.ir.shir2jpg

 

استاندارد "شیر و فرآورده‌های آن- اندازه‌گیری آفلاتوکسین M1 به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و خالص‌سازی با ستون ایمنوافینیتی- روش آزمون" نخستین بار در سال 1382 تدوین شد. این استاندارد براساس پیشنهاد‌های رسیده و بررسی و تائید کمیسیون‌های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در هزار و صد و بیست و سومین اجلاس کمیته ملی خوراک و فرآورده‌های کشاورزی مورخ 1390/12/16 تصویب شد. اینک باستناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

هدف و دامنه کاربرد:

هدف از تدوین این استاندارد اندازه‌گیری آفلاتوکسین M1 به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا است که در آن از ستون ایمنوافینیتی برای خالص‌سازی استفاده می‌شود.

این استاندارد برای تعیین مقدار آفلاتوکسین M1 در شیر و شیر خشک معتبر شده است. این روش برای اندازه‌گیری میزان آفلاتوکسین M1 در دوغ و ماست، آب پنیر، پودر آب پنیر، خامه و بستنی نیز کاربرد دارد.

 

 

 

دریافت فایل کامل استاندارد

download111111 copy copy