پرینت

استاندارد روش اندازه گيري ويتامين C در شير خشك مخصوص تغذيه اطفال

 

 

www.organiccenter.ir.SHIRE khoshk2jpg copy

 

استاندارد روش اندازه گيری ويتامين C در شير خشك مخصوص تغذيه اطفال كه بوسيله كميسيون فنی شير و غذای كودك تهيه و تدوين شده و در شصت و نهمين كميته ملي استاندارد فرآورده های كشاورزی و غذائی مورخ 66/11/12 مورد تائيد قرار گرفته، اينك باستناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصول آذر ماه 1349 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر می‌گردد .

هدف و دامنه كاربرد:
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش اندازه گيری ويتامين C در شير خشك مخصوص تغذيه اطفال و كودكان می‌باشد.
اساس روش:
مقدار اسيد اسكوربيك توسط روش عيارسنجي 1 بوسيله معرف 2 و 6 دی‌ كلروفنل اندوفنل اندازه گيری می‌شود.

 

 

 

دریافت فایل کامل استاندارد

download111111 copy copy