پرینت

ميوه ها، سبزی‌ها و فرآورده‌های آن‌ها اندازه گيری اسيد اسكوربيك (ويتامين ث)-(روش متداول)

 

www.organiccenter.ir.mive o sabzi1

 

استاندارد ميوه ها، سبزی ها و فرآورده های آنها اندازه گيری اسيد -اسكوربيك (ويتامين ث) - (روش متداول) كه پيش نويس آن توسط كميسيون هاي فني مربوط تهيه و تدوين شده و در دويست و هشتاد و سومين جلسه كميته ملي استاندارد خوراك و فرآورده هاي كشاورزی مورخ 79/6/30 مورد تصويب قرار گرفته ، اينك به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحي قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي گردد.

هدف:
هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين روش های معمول برای اندازه گيری اسيد اسكوربيك در ميوه‌ها، سبزی‌ها و فرآورده‌های آن‌ها از طريق روش‌های عيارسنجي و يا طيف‌سنجي مي‌باشد.
دامنه كاربرد:
اين استاندارد در روش های اندازه گيري زير كاربرد دارد:
- روش عيارسنجي كه فقط مي تواند در غياب بعضي از مداخله‌كننده‌ها با توجه به بند (52-6) كاربرد داشته باشد.
- روش طيف سنجي كه در محلول های بسيار رنگي ميوه‌ها و سبزی‌ها و فرآورده‎‌های آن‌ها كاربرد دارد.

 

 

 

دریافت  فایل کامل استاندارد

download111111 copy copy