پرینت

استاندارد خوراک انسان و دام- اندازه‌گیری آفلاتوکسین‌های گروه B و G به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و خاص‌سازی با ستون ایمنوافینیتی- روش آزمون

 

www.organiccenter.ir.khorake ensano dam1

 

استاندارد "خوراک انسان و دام- اندازه‌گیری آفلاتوکسین‌های گروه B و G به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و خاص‌سازی با ستون ایمنوافینیتی- روش آزمون" نخستین بار در سال 1382 تدوین شد.این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تائید کمیسیون‌های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در هزار و صد و بیست و سومین اجلاس کمیته ملی خوراک و فرآورده‌های کشاورزی مورخ 1390/12/16 تصویب شد. اینک باستناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

هدف و دامنه کاربرد:

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اعتباربخشی‎شده برای تعیین مقدار آفلاتوکسین گروه‌های B و G به روش کروماتوگرافی با کارایی بالا است که در آن از ستون ایمنوافینیتی برای خالص‌سازی استفاده‌ می‌شود.

این استاندارد برای تعیین مقدار آفلاتوکسین گروه‌های B و G در انواع مغزهای درختی، دانه‌های خوراکی ، غلات و فرآورده‌های آن، میوه‌های خشک و فرآورده‌های آن، حبوبات و فرآورده‌های آن، فلفل قرمز و انواع خوراک دام و اجزای آن، فاقد هر نوع ترکیب‌شونده‌های آفلاتوکسین و سایر مواد غذایی، در صورتی که اعتباربخشی شود کاربرد دارد.

 

 

 

دریافت  فایل کامل استاندارد

download111111 copy copy