پرینت

مواد غذایی- غلات- اندازه‌گیری فومانایزین‌های B1 و B2 با کروماتوگرافی مایع با کارایی عالی و تخلیص به وسیله ستون ایمونوافینیتی- روش آزمون

 

www.organiccenter.ir.ghalat4jpg

 

استاندارد مواد غذایی- غلات- اندازه‌گیری فومانایزین‌های B1 و B2 با کروماتوگرافی مایع با کارایی عالی و تخلیص به وسیله ستون ایمونوافینیتی- روش آزمون، که به وسیله کمیسیون‌های فنی مربوط تهیه و تدوین شده در چهارصدو چهل و پنجمین جلسه کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده‌های کشاورزی مورخ 83/06/04 مورد تصویب قرار گرفته است. اینک باستناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

هدف:

هدف از تدوین این استاندارد ارائه یک روش معتبر برای تعیین مقدار فومانایزین‌های B1 و B2 با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی عالی است که در آن از ستون ایمنوافینیتی برای خالص‌سازی استفاده می‌گردد.

دامنه کاربرد:

این روش برای تعیین مقادیر فومانایزین‌های B1 و B2 در ذرت و فرآورده‌های آن کاربرد دارد.حد تشخیص این روش برای B1، برابر با ug/g 0/05 و برای B2، برابر با ug/g 0/1  می‌باشد.

 

 

 

دریافت فایل کامل استاندارد

download111111 copy copy