پرینت

استاندارد غلات - تعیین مقدار داکسی نیوالنول - تخلیص به وسیله ستون ایمونوافینیتی به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا- روش آزمون

 

www.organiccenter.ir.ghalat1

 

استاندارد "غلات - تعیین مقدار داکسی نیوالنول - تخلیص بوسیله ستون ایمونوافینیتی به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا - روش آزمون" که توسط کمیسیونهای مربوطه تهیه و تدوین شده و در ششصد و هجدهمین جلسه ی کمیته ملی خوراک و فرآورده های کشاورزی مورخ 86/04/31 مورد تصویب قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک ماده سه قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

هدف:
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون برای تعیین مقدار داکسی نیوالنول به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا است که در آن از ستون ایمونوافینیتی برای خالص‌سازی، استفاده می گردد.

دامنۀ کاربرد:
این روش، درباره تعیین مقدار داکسی نیوالنول در غلات و فرآورده های آنها کاربرد، دارد.

 

 

دریافت فایل کامل استاندارد

download111111 copy copy