پرینت

غلات و فرآورده‌های آن- اندازه‌گیری اکراتوکسین A به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و خالص‌سازی با ستون ایمنوافینیتی- روش آزمون

 

www.organiccenter.ir.ghalat3jpg

 

استاندارد مواد غذایی- غلات و فرآورده‌های آن- اندازه‌گیری اکراتوکسین A به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و خالص‌سازی با ستون ایمنوافینیتی- روش آزمون نخستین بار در سال 1386 تدوین شد. این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تایید کمیسیون‌هایی مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در هزار و صد و بیست و سومین اجلاس کمسته ملی خوراک و فرآورده‌های کشاورزی مورخ 1390/12/16 تصویب شد. 

هدف و دامنه کاربرد:

هدف از تدوین این استاندارد اندازه‌گیری اکراتوکسین A مواد غذایی- غلات و فرآورده آن کاربرد دارد.

حد تعیین مقدار این روش برای اکراتوکسین A در غلات و فرآورده‌های آن برابر با 1 نانوگرم بر گرم می‌باشد.

 

 

 

دریافت فایل کامل استاندارد

download111111 copy