پرینت

غلات و فرآورده‌های آن- اندازه‌گیری زیرالنون به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص‌سازی با ستون ایمنوافینیتی- روش آزمون

 

www.organiccenter.ir.ghalat2jpg

 

استاندارد غلات و فرآورده‌های آن- اندازه‌گیری زیرالنون به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص‌سازی با ستون ایمنوافینیتی- روش آزمون نخستین با در سال 1368 تدوین شد.این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تایید کمیسیون‌های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت.

هدف:

هدف از تدوین این استاندارد اندازه‌گیری زیرالنون به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی عالی است که در آن از ستون ایمونوافیتینی برای خالص‌سازی و شناسایی توسط دتکتور UV یا فلورسانس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این استاندارد برای تعیین مقدار زیرالنون مواد غذایی- غلات و فرآورده‌های آن کاربرد دارد. حد تعیین مقدار این روش برای زیرالنون در غلات و فرآورده‌های آن برابر با 30 نانو گرم بر گرم می‌باشد.

 

 

 

دریافت فایل کامل استاندارد

download111111 copy copy